Publicat per

El mercat del disseny-Marketplaces

Els Marketplaces són plataformes allà on els creatius en el nostre cas, exposen la seva feina per a obtenir visibilitat de cara al fet que un possible client investigui i seleccioni al creatiu que vol contractar.

Els creatius que més confiança transmeten són aquells que mostren una bona execució dels seus portfolios, sent aquest la carta de presentació per a oferir al possible client els seus serveis. Com més variat i més estils siguis capaç de crear, mostrarem una major versatilitat que tranquil·litzarà i donarà molta confiança als clients.

Formar part d’un marketplace té els seus avantatges i els seus inconvenients. El principal avantatge és la gran visibilitat que donen aquestes plataformes, el fet de poder arribar a més clients potencials que amb un sol canal de distribució, com seria per exemple la web pròpia del creatiu. El desavantatge fonamental és l’enorme competència, ja que, així com la plataforma et dóna molta visibilitat, també la dona a milers de creatius més. Això provoca una gran competència tant en els preus com en la qualitat.

Els tres marketplaces qe he triat per fer una recerca més profunda són els següents:

ArtStation

ArtStation és la plataforma amb l’objectiu d’empoderar als artistes i crear oportunitats de feina. Aquest marketplace està centrat principalment en artistes 2D i 3D del món de l’animació i els videojocs.

Els darrers anys, ArtStation ha adquirit tanta importància dins la indústria que algunes empreses i recruiters et demanen directament que els hi enviïs el teu ArtStation.

Aquesta plataforma et permet crear la teva pròpia pàgina i personalitzar-te-la de forma que reforci la teva identitat com artista. Aquí pots pujar les teves feines com a la resta de marketplaces, però ArtStation permet alguns formats molt necessaris per a la indústria, com poden ser textures digitals, models 3D, plànols de 360°, etc. A més també ofereix l’opció de vendre directament el teu art tant de forma digital com imprès, una funció que pocs marketplaces ofereixen.

Però el que fa ArtStation diferent de les altres, és la comunitat que crea, ja que aquesta plataforma s’utilitza sovint a mode quasi de xarxa social, i això ho fa oferint formació per part d’altres artistes, articles i revista digital, reptes on els creatius poden competir de forma amistosa, etc.

Behance

Behance és una plataforma d’Adobe centrada específicament per als dissenyadors, el seu principal objectiu és actuar de portfoli i base de dades de la fina dels dissenyadors.

Té una gran quantitat d’usuaris a causa de la quantitat de professionals que mou Adobe. Ens permet filtrar feines de formes molt especials que donen un punt de vista diferent a aquesta plataforma, com per exemple poder filtrar per color, o pel programari Adobe que s’ha fet servir per a fer la feina.

Els artistes poden visitar els perfils dels altres artistes, on aquests van publicant les seves feines, i poden deixar comentaris i guardar-les. També hi ha un apartat on estudis i empreses publiquen ofertes de feina de tal forma que no només siguin els clients que contactin amb artistes, sinó que els artistes poden buscar també una feina activament.

Dins Behance, també destaca un apartat on sempre hi ha algun creatiu en directe treballant, d’aquesta forma es pot aprendre moltíssim i llavors el directe queda enregistrat en forma de classes dels artistes de la plataforma que fots revisar en un futur.

Freelancer

Freelancer és una plataforma pensada per a tota mena de creatius. Com a les altres plataformes, pots cercar artistes, però la principal manera que té aquesta plataforma de funcionar, i que és allò que la diferencia de la resta, és que normalment els clients fan la proposta de projecte amb una petita presentació i un brief.

Sent l’artista, el que has de fer és anar veient els projectes i entrar a concurs del qual t’interessi fent un pitch de la teva idea, de tal forma que aconseguesquis convèncer al client que ets la persona adequada.

A més, aquesta plataforma té un apartat molt útil on pots veure exemples de feines per encàrrec fetes anteriorment, amb petites valoracions dels artistes o dels clients. També hi ha algun exemple de quantes hores i doblers va costar algun projecte en concret.

Addicionalment hi podem trobar l’apartat de Recursos, allà podem trobar articles i posts sobre temes importants per categories, com per exemple consells a l’hora de contractar un dissenyador gràfic, o eines de desenvolupament de software.

Debat0el El mercat del disseny-Marketplaces

Deixa un comentari